Zanati

Beli Orlovi - ZanatiKod izučavanja srednjovekovne istorije, pored fokusiranja na vojsku, dvorski život, manastirski i svakodnevni život, neizbežno je obratiti pažnju na zanatije i trgovce, koji su činili jako važan faktor opstanka srednjovekovnog grada i sela.

Veliki broj srednjovekovnih zbirki u muzejima širom sveta živopisno pokazuje veštinu i umetnost kojom upravljaju ti majstori, a mnogi pisani dokumenti sačinjeni za potrebe zanatskih zajednica – esnafa, pružaju detaljno razumevanje sveta zanatstva.

Beli Orlovi - ZanatiIstorija zanatstva može se pratiti od mnogih sa različitih perspektiva, uključujući obuku mladih šegrta, socijalnih i ekonomskih uslova, snabdevanja sirovinama i pretvaranja sirovina u gotove proizvode, prodaje, alata, mašine i odnos zanatlija prema Crkvi.

Razvitak tehnologije i mehanizacija su postali velika pretnja opstanku starih zanata. Retko se danas može čuti reč bačvar, abadžija,sakadžija, sarač, kazandžija, kujundžija, ćurčija….

Beli Orlovi - ZanatiU našem Udruženju se trudimo da sačuvamo stare zanate od zaborava i podsetimo savremenike na čuvenu izreku “Zanat je zlata vredan”!
Ukoliko ste zanatlija ili želite da naučite nove veštine, kod nas se možete oprobati u kovačkom, okloparskom, lukarskom, tkačnom, veziljskom, bojadžijskom, drvorezbarskom, drvodeljskom, obućarskom, kožarskom, voskarskom, livačkim, grnčarskim zanatom i mnogim drugim…

Beli Orlovi - ZanatiVi, koji ste više naklonjeni umetnosti, u nažem udruženju se možete oprobati u kaligrafiji, heraldici, slikarstvu, mozaiku ili juvelirstvu.

Možda više volite društvene igre koje su činile jako bitan faktor socijalnog života kroz istoriju ili Vas možda interesuje kulinarstvo kroz vekove i šta je sačinjavalo dvorsku trpezu?

Beli Orlovi - ZanatiNaše zanate predstavljamo u vidu edukativnih, demonstrativnih i interaktivnih radionica prilagođenih raznim uzrastima na srednjovekovnim i kulturnim događajima širom Srbije i inostranstva, jer neke stvari ipak treba sačuvati od zaborava.